Archív

Dotácie a granty

Dotácie a granty

Bratia a sestry, dávame do vašej pozornosti podstránku Západného dištriktu ECAV na Slovensku Dotácie a granty, kde nájdete mnohé výzvy a ponuky verejnoprávnych aj súkromných inštitúcií na získanie podpory pre svoj projekt. Neváhajte a navštívte spomínanú podstránku. Pretože pomáhať môžeme aj tým, že vypracujeme projekty a požiadame o pomoc tam, kde sú finančné zdroje ponúkané. 

Oprava kostola vo Vyšnej Boci

Oprava kostola vo Vyšnej Boci

Opäť sa na vás obraciame s prosbou o finančnú pomoc pri dokončení generálnej opravy kostola vo filiálke Vyšná Boca, ktorú v našom počtom veriacich neveľkom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota uskutočňujeme postupne v etapách.

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys funguje od roku 2004. Ponúka ideálny priestor pre organizovanie táborov, víkendoviek, konferencií, seminárov, školení, športových a iných podujatí nielen pre mladých, ale aj deti, rodiny, školy, záujmové združenia a podobne.

Rekonštrukcia evanjelického kostola v Závade

Rekonštrukcia evanjelického kostola v Závade

Milí bratia a milé sestry, milí priatelia!

             Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Závade sa obracia na ochotných darcov, ochotné cirkevné zbory, o finančnú podporu (milodar) pre projekt: „Rekonštrukcia evanjelického kostola, vonkajšie omietky“. 

Deti Afriky

Deti Afriky

Podpor misiu v zahraničí. Podpor Deti Afriky.

Prosba o podporu projektu HLASOVANÍM

Prosba o podporu projektu HLASOVANÍM

Prosíme o podporu projektu Dokončenie pietneho, oddychového a vzdelávacieho miesta, čo sa dá uskutočniť na stránke: https://tvorimekraj.hlasobcanov.sk/all-projects#571.

Generálna oprava kostola vo Vyšnej Boci

Generálna oprava kostola vo Vyšnej Boci

Podpor generálnu opravu národnej kultúrnej pamiatky, kostola vo Vyšnej Boci.

Rómska misia

Rómska misia

Útočište o.z.

Útočište o.z.

Denné centrum Baobab

Denné centrum Baobab

Relevant, Prešov

Relevant, Prešov

Dom na polceste – Veľký Slavkov

Dom na polceste – Veľký Slavkov

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici

Centrum kresťanského vzdelávania v Martine

Centrum kresťanského vzdelávania v Martine

Tlačový fond časopisu Evanjelický východ

Tlačový fond časopisu Evanjelický východ

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS)

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS)

Detská misia

Detská misia

Tlačový fond Tranoscia

Tlačový fond Tranoscia

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)

Stavba zborového domu v Tornali

Stavba zborového domu v Tornali

Diakonický domov ELIM v Prešove

Diakonický domov ELIM v Prešove

Kostol CZ Košice Terasa

Kostol CZ Košice Terasa

Fond ECAV na podporu EBF UK

Fond ECAV na podporu EBF UK

Svetový luteránsky zväz

Svetový luteránsky zväz

Fond vzdelávania

Fond vzdelávania

Staršie
Strana 1 z 2