Dotácie a granty

Dotácie a granty

Bratia a sestry, dávame do vašej pozornosti podstránku Západného dištriktu ECAV na Slovensku Dotácie a granty, kde nájdete mnohé výzvy a ponuky verejnoprávnych aj súkromných inštitúcií na získanie podpory pre svoj projekt. Neváhajte a navštívte spomínanú podstránku. Pretože pomáhať môžeme aj tým, že vypracujeme projekty a požiadame o pomoc tam, kde sú finančné zdroje ponúkané.