Celocirkevné projekty

Ranné zamyslenia sú tu už dva roky

Ranné zamyslenia sú tu už dva roky

Aj pri 2. výročí projektu ranných zamyslení "Počúvajte Božie Slovo", vám ďakujeme za podporu a priazeň.

Podpora pre Edukačno-misijné centrum

Podpora pre Edukačno-misijné centrum

Synoda ECAV na svojom zasadnutí 3. júla 2021 v Trenčianskych Tepliciach schválila Koncepciu misie a vzdelávania ECAV na roky 2021 – 2030 a zriadila od 1. januára 2022 Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV (ako organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá bude súčasťou GBÚ ECAV).

Cesta nádeje – Zborová diakonia Košice

Cesta nádeje – Zborová diakonia Košice

Video zamyslenia

Video zamyslenia

Podpor tvorbu video zamyslení a podcastov.

Strana 1 z 1