Relevant, Prešov

Relevant, Prešov

Relevant n.o. si za roky pôsobenia získal svojou službou srdcia mnohých ľudí. Medzi tri hlavné oblasti ich pôsobenia patrí:

PRÁCA S DEŤMI A MLÁDEŽOU v Prešove a okolí:

 • Klubovňa PUZZLE pre aktívne trávenie voľného času,
 • klubové stretnutia mládeže,
 • slovensko-americké konverzačné tábory KECY camps,
 • výlety a rôzne voľnočasové aktivity,
 • rozvoj dobrovoľníctva a získavanie životných zručností v rámci pomoci v Klubovni Puzzle ale aj počas letných aktivít a táborov.

PRÁCA S MARGINALIZOVANOU MLÁDEŽOU:

 • pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova, pestúnskej či profesionálnej rodiny v rámci Domova na polceste Hniezdo,
 • školenia osobnostného rozvoja a zážitkové tábory pre dievčatá z Domova na polceste Hniezdo a chlapcov z Domu na polceste vo Veľkom Slavkove,
 • podpora rozvoja pracovných a mäkkých zručností znevýhodnených mladých ľudí v Dielni pre život.

PRÁCA SO SENIORMI:

 • poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre seniorov v meste Prešov,
 • podpora formálneho aj neformálneho opatrovateľstva,
 • poskytovanie podpory príbuzným seniorov.

Určite si pozri ich web: www.relevant.sk

Svoj dar môžeš poslať prostredníctvom portálu Darujme: https://relevant.darujme.sk/276

 #Relevant #diakonia #Presov #VD