Evanjelická spojená škola internátna v Červenici

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici

Začiatky výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím, postihnutím zraku a sluchu sa začali písať v roku 1992, kedy vznikla jediná škola tohto druhu na Slovensku. Škola prešla viacerými zmenami. Od zmeny názvu školy, cez zriadenie ďalších dvoch organizačných zložiek. Po vyše 27 rokoch svojej histórie dnes škola funguje a poskytuje svoju pomocnú ruku žiakom v troch organizačných zložkách: v Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej; Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej; Evanjelickej praktickej škole internátnej.

Súčasťou školy je aj školský internát poskytujúci ubytovanie pre 22 žiakov našej školy. Popri škole funguje aj školská jedáleň.

V tomto školskom roku 2019/2020 máme na škole 25 žiakov. V Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej je 6 žiakov, v Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej je tohto času 15 žiakov a v Praktickej škole internátnej 4 žiaci.

Podporiť školu – deti a ich pedagógov môžeš viacerými spôsobmi.

Názov: Evanjelická spojená škola internátna Červenica
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 42227372
Číslo: SK86 0200 0000 0033 7584 8853
BIC: SUBASKBX

 

Neinvestičný fond (2 % z dane): TICHO v TME detí v Červenici
Číslo: SK51 0200 0000 0019 2100 8757
BIC: SUBASKBX
IČO: 36167291

Viac informácií nájdeš na tomto odkaze: www.eszscervenica.sk

 #Cervenica #diakonia #skola #hluchoslepota