Rómska misia

Rómska misia

Na Slovensku žije do 400-tisíc Rómov, čo je takmer 8 % všetkých obyvateľov. Je medzi nimi veľa mladých ľudí a detí, ktorí potrebujú našu podporu a povzbudenie pre dôstojný život. Aj takto chceme podporiť misijnú činnosť v cirkevných zboroch, osloviť rómskych veriacich, aby mladí ľudia z tohto etnika raz mohli prevziať evanjelickú misiu medzi svojimi. Bližšie informácie o práci v rámci rómskej misie nájdete v rubrike RÓMSKA MISIA na webovej stránke www.ecav.sk alebo na webovej stránke cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rankovce: www.rankovce.sk.

Oferu na rómsku misiu posielajte na číslo účtu GBÚ
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
VS: 663021

 #misia #RomskaMisia