Kostol CZ Košice Terasa

Kostol CZ Košice Terasa

Cirkevný zbor Košice Terasa niekoľko rokov staval nový kostol s priestormi pre zborovú prácu a bytmi. S Božou pomocou kostol dokončili a posvätili. No na rýchlejšie dokončenie si vzali nemalý úver. Zbor má rozvinutú bohatú a rôznorodú prácu a službu.

Ak chceš pomôcť čo najrýchlejšie splatiť pôžičku, môžeš tak urobiť príspevkom na účet zboru.

IBAN: SK24 5200 0000 0000 0693 1244
VS: 333

 

 

#VD #Kosice #Terasa