Útočište o.z.

Útočište o.z.

Poslaním občianskeho združenia Útočište je Vytvárať integrovaný – bezpečný priestor pre rodiny i jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, núdzi, izolácii. Týmto ľuďom poskytnúť pomoc duchovnú, duševnú a materiálnu. Zároveň budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy, na základe kresťanskej viery a lásky podporovať tradičný model rodiny. Zameriavať sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, rozpadnutým rodinám, osamelým matkám.

Účet: SK33 1100 0000 0026 2771 7397

 

Viac informácií:
http://utociste.sk
http://ecavke.sk/samaritán

#diakonia #kosice #VD