Fond misie

Fond misie

Prispej na misijnú činnosť našej cirkvi.

Na Fond misie je vyhlásená celocirkevná ofera vždy v 1. nedeľu po Zjavení. Ide o povinnú oferu. Prostriedky z Fondu misie sú využívané v súlade so Štatútom Fondu misie, ktorý je zverejnený na stránke www.ecav.sk

Samozrejme, okrem spomenutej ofery môžete na Fond misie prispieť kedykoľvek.

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257 
VS: 663 040

QR kód na príspevok mobilnou aplikáciou:

#ECAV #misia #darujECAV


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.