Zbierka na opravu zvonov v Modre

Zbierka na opravu zvonov v Modre

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra vyhlasuje zbierku na opravu zvonov a vežových hodín na slovenskom evanjelickom kostole ap. Petra a Pavla v Modre. Napriek snahe o ich prevádzku a údržbu je potrebná komplexná oprava. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu na ich opravu.
Ďakujeme za Vašu podporu
Prispieť môžete: 
- priamo na Ev. a. v. farskom úrade v Modre (Štúrova 1)
- prevodom na účet SK0209000000000019194036 (do správy pre prijímateľa uviesť OPRAVA ZVONOV a Vaše meno)
- cez mobilnú platbu prostredníctvo QR kódu: