Cesta nádeje – Zborová diakonia Košice

Cesta nádeje – Zborová diakonia Košice

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE” (ZbD) zabezpečuje a poskytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu apomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.
Od januára 2020 poskytuje sociálne služby pre ľudí s demenciou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou alebo ogranickým psychosyndrómom ťažkého stupňa.

Účet: SK60 7500 0000 0040 0814 6248

 

Viac informácií:
www.diakoniakosice.sk
Facebook Diakonie Košice
http://ecavke.sk/diakonia-cesta-nádeje

#diakonia #kosice